Archive

Archive for the ‘Vid sjön’ Category

Gästhamnar

April 1st, 2011
Comments Off on Gästhamnar

sidan om gästhamnar får du en ganska god överblick, för dig som gillar städer utmed sjön och havet. I Svenska Gästhamnar finns den mest heltäckande förteckningen över gästhamnar som finns att tillgå i Sverige.

På deras sida finns nästan 600 hamnar längs hela vår kust och inlandsfarvatten beskrivna. Deras målsättning att Svenska Gästhamnar skall bli en guide ut på sommarseglatsen.

Vid sjön ,