Archive

Posts Tagged ‘Hamnar’

Gästhamnar

April 1st, 2011
Comments Off on Gästhamnar

sidan om gästhamnar får du en ganska god överblick, för dig som gillar städer utmed sjön och havet. I Svenska Gästhamnar finns den mest heltäckande förteckningen över gästhamnar som finns att tillgå i Sverige.

På deras sida finns nästan 600 hamnar längs hela vår kust och inlandsfarvatten beskrivna. Deras målsättning att Svenska Gästhamnar skall bli en guide ut på sommarseglatsen.

Vid sjön ,